Søg
Close this search box.

Kunde

Vejle Kommune

Opgaveperiode

2017-

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Energistyring til Vejle Kommune

Vejle Kommune

Vejle Kommunes nye energistyringsmiljø giver mere tid til vedligehold

Sammen med Vejle Kommune arbejder Transition med at etablere et nyt integreret energistyringsmiljø. Målet var et nyt tilpasset energistyringsværktøj til nuværende og kommende behov og at få automatisk dataopsamling fra kommunens egne bygninger.

Nyt energistyringsværktøj

Vi undersøgte mulighederne for et nyt Energy Management System (EMS). Først foretog vi en omfattende behovsanalyse for at finde ud af, hvad behovet var for det nye system.

Vi brugte en antropologisk tilgang, hvor vi interviewede fokusgruppen for at skabe interaktion mellem medarbejderne og lære deres arbejdsgange at kende. Vi foretog også en screening af de tekniske behov. Det gjorde vi for at sikre, at løsningen passede til de reelle behov.

Herefter udførte vi en leverandøranalyse. Vi undersøgte markedet for energistyringsværktøjer for at finde netop det system, der matcher kommunen bedst og har de lavest mulige omkostninger. 

Digitalisering af energimålere

I anden del af projektet hjalp vi kommunen med at udbygge deres automatiske dataopsamling. Kommunen havde i alt 1.800 forbrugsmålere, hvoraf 800 allerede var automatisk opsamlet. Målet var at få de sidste 1.000 med også.

Men det er dyrt at sætte målere op. Derfor gik vi i dialog med forsyningsselskaberne i kommunen for at få leveret data derfra i stedet for at få installeret egne målere.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse