Søg
Close this search box.

Kunde

Kommunernes Landsforening

Opgaveperiode

2021

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Kommunernes Landsforening

I samarbejde med Kommunernes Landsforening har Transition undersøgt den nuværende status for implementeringen af databaseret energiledelse i alle landets kommuner – og ikke mindst hvor der kan sættes ind, for at flere kommuner bruger data aktivt og strategisk.

Databaseret energiledelse er det strukturerede og målrettede arbejde med at effektivisere og reducere energiforbruget i bygninger gennem digitalisering. For kommunerne er det en tilgang, der indebærer et potentiale for 10% energieffektiviseringer i den kommunale bygningsmasse. Kommunernes Landsforening har derfor et ønske om at understøtte arbejde med databaseret energiledelse i kommunerne, og netop dét er en af Transitions absolutte kernekompetencer. Transition har i den forbindelse hjulpet med at kortlægge kommunernes igangværende arbejde samt udvikle et roadmap, der guider kommunerne videre ud fra lige netop deres udfordringer.  

Kommunerne har fået en status og hjælp til at komme videre

Der er stor forskel på hvordan arbejdet med databaseret energiledelse ser ud i praksis i kommunerne. Derfor ønsker KL med deres femårige Projekt Databaseret Energiledelse at sikre videndeling på tværs af kommunerne, så der i højere grad arbejdes med fælles løsninger. Første skridt har været, i samarbejde med Transition, at samle op på kommunernes arbejde gennem et spørgeskema. I skrivende stund er spørgeskemaet blevet besvaret af 91 ud af landets 98 kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet med udgangspunkt i fem centrale delelementer af databaseret energiledelse:  

  1. Dataindsamling 
  2. Datastrukturering og –validering
  3. Visualisering af data 
  4. Drift af energiledelse 
  5. Politisk forankring 

De fem delelementer er en del af den kontinuerlige proces det er at arbejde med databaseret energiledelse og en kommune kan derfor godt være langt i arbejdet med enkelte af delelementerne, men være mindre langt med andre. Derfor modtager kommunerne ikke én samlet vurdering af deres modenhed, men derimod en vurdering på hvert af de fem delelementer. Kommunernes besvarelser er løbende blevet struktureret i et online, visuelt værktøj, hvor indsigterne fra undersøgelsen bliver præsenteret i tre forskellige visualiseringer: 

  • Tværgående indsigter. Her fremgår kommunernes samlede status for arbejdet og vurderinger af det potentiale, der er ved at arbejde med databaseret energiledelse indenfor hver af delelementerne.

  • Kommuneprofil. Viser den enkelte kommunes status indenfor de fem delelementer af databaseret energiledelse og fremlægger samtidig anbefalinger til, hvordan kommunen kan komme videre med indsatsen. Anbefalingerne henviser desuden til et roadmap, der giver en guide og inspiration til kommunernes videre arbejde, udarbejdet på baggrund af Transitions indgående kendskab til databaseret energiledelse i kommunalt regi.  

  • Benchlearning. Gør det muligt at sammenligne sin egen kommunes indsats med andre kommuner, så man ved, hvem der kan bidrage med inspiration ift. eksempelvis dataindsamling.

Styrken ved værktøjet er, at kommunerne ikke kun får præsenteret en status for deres arbejde, men også en helt konkret måde at komme videre med dette arbejde. 

Projektet skal leve hos kommunerne 

For at aktivere indsigterne fra spørgeskemaet og det visuelle værktøj, blev der i samarbejde mellem KL og Transition afholdt to workshops i hhv. Vejle og Rudersdal Kommune. Kortlægningen og de to workshops var startskuddet for KLs videre arbejde med projektet over de næste 4 år. Målet er at understøtte kommunernes implementering af databaseret energiledelse og forløse de store besparelsespotentialer, der er at hente, både mht. energi, klima og økonomi. Projektleder hos KL, Isak Dyrløv, ser i høj grad Transitions arbejde som et vigtigt skridt på vejen mod dette:  

“Det er helt essentielt at kende til de enkelte kommunernes udgangspunkt for arbejdet med databaseret energiledelse for at kunne målrette indsatser og forme projektet. Samtidig er det værdifuldt for KL at kende til kommunernes behov på digitaliseringsområdet, så vi kan få inddraget de rette aktører i indsatsen for at forbedre kommunernes adgang til alle typer data om deres energiforbrug. Derfor har samarbejdet med Transition været særdeles vellykket og den bedste start projektet kunne have haft.” 

Dermed er undersøgelsen og visualiseringen af dens indsigter et vigtigt springbræt for projektet og for at understøtte energibesparelser i kommunerne til gavn for både økonomi og miljø, bedre indeklima og ikke mindst at skabe politisk forankring af databaseret energiledelse. 

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse