Søg
Close this search box.

Kunde

Energiforum Danmark & Energistyrelsen

Opgaveperiode

2021

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Energiforum Danmark & Energistyrelsen

Transition har faciliteret en online konference om et emne, der er en forudsætning for fremtidens intelligente bygninger; hvordan man kan bruge data til at fremme energieffektiviseringer. Konferencen blev holdt i samarbejde med Energiforum Danmark, og formålet var vidensdeling mellem kommuner og virksomheder.

Tilbage i 2016 igangsatte Energistyrelsen et initiativ for mere Energieffektive og Intelligente Bygninger. Her fik en række projekter tilskud til at arbejde med data for netop at energieffektivisere bygninger. Den online konference, som Transition faciliterede, bestod af 13 oplæg og cirka 300 deltagere, der samlede op på både projekternes udfordringer, succeser og pegede mod fremtidig brug af data. 

Projekterfaringer gav inspiration til fremtidens arbejde med data

Transition faciliterede to moduler og agerede som fagrapportør på den online konference, hvor deltagerne kunne blive klogere på: 

  • ’Datadrevet energiledelse’ – hvordan formidler man energidata? 
  • ’Teknik og værktøjer’ – hvordan anvender man interaktion og kunstig intelligens? 


Deltagerne blev præsenteret for en række specifikke projekter, der havde arbejdet med emnet, og på den måde viste den online konference, hvordan data kan bruges på forskellige niveauer og skalaer. Projekterne har været et samarbejde på tværs af regioner, kommuner, virksomheder og er meget forskelligartede. Et eksempel er COWI og IC-meter, der har arbejdet med udviklingen af et digitalt energimærke gennem cloudbaseret bygningsdiagnose. Et andet eksempel er Fredericia Kommune, der har samarbejdet med EWII om databaseret energiledelse i kommunens daginstitutioner. Nogle af de overordnede fokusområder, der gik igen blandt projekternes oplægsholderne var vigtigheden af et solidt datagrundlag samt implementering og forankring hos de aktører og målgrupper, der skal færdes i en bygning og stå for driften af den. Heri kan netop adfærds– og antropologiske undersøgelser være afgørende for at sikre projektets succes og forankring. 

Bæredygtigt byggeri kræver videndeling

Konferencen var et rum, hvor der blev delt vigtig viden og erfaringer. Forhåbningen er, at andre kommuner, regioner og virksomheder vil tage projekterfaringerne med sig og selv er blevet inspireret, og motiveret, til skabe nye pilotprojekter og casestudier. På den måde kan videndeling sikre bæredygtigt, energieffektivt og intelligent byggeri i fremtiden.  

 

Den online konference var lavet som en opsamling på Energistyrelsens initiativ for mere Energieffektive og Intelligente Bygninger. I forbindelse med initiativet har Transition faciliteret netværksmøder mellem projektdeltagerne. Læs mere her

Desuden har Transition været udførende på projekterne: 

– ”Fælles databaseret energiledelse”. Tilskudsansøger: Favrskov Kommune, Partnere: Vesthimmerland Kommune og Transition ApS. Læs mere her

– ”Etablering af databaseret energiledelse på Regionshospital Gødstrup”. Tilskudsansøger: Region Midtjylland, Partner: Transition ApS. Læs mere her

– ”Datakonsolidering som forudsætning for energiledelse – Opsætning af en datainfrastruktur i Vejle Kommune”. Tilskudsansøger: Vejle Kommune, Partner: Transition ApS. 

 Se desuden Hvidbogen om databaseret energiledelse på Energistyrelsens hjemmeside: Hvidbog om databaseret energiledelse  

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse