Søg
Close this search box.

Kunde

Kommunernes Landsforening & Energistyrelsen

Opgaveperiode

2022

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Kommunernes Landsforening & Energistyrelsen

I samarbejde med KL og Energistyrelsen har vi sendt 97 målrettede handlingsplaner afsted til landets kommuner, der giver forslag til deres arbejde med databaseret energiledelse.

Hver kommune har dermed fået 5 individuelle anbefalinger, som er ment som en inspiration, der kan hjælpe kommunerne med at forløse de potentialer, der er i at arbejde systematisk og tværorganisatorisk med en databaseret styring af energiforbruget i kommunens bygninger.

Der er en lang række potentialer ved at arbejde målrettet med databaseret energiledelse. Potentialer som kommunerne nu får konkrete værktøjer og inspirationscases til at indfri. Derudover kan kommunerne via en modenhedsskala vurdere, hvor langt de er i arbejdet med databaseret energiledelse, og konkretisere hvilke indsatsområder de skal fokusere på.

Kommunerne er landets største bygningsejere, og kommunernes bygninger er rammen for al den borgerrettede velfærd, som kommunerne leverer hver dag. Det er derfor afgørende at indsatsen for energibesparelser sker klogt og baseret på data og viden, så kommunerne samtidig kan forbedre bygningernes kvalitet, og rammerne for de borgere og medarbejdere, der har deres daglige gang i de kommunale bygninger.

Hos Transition ApS er det en kæmpe milepæl at være med til at guide kommunerne imod energibesparelser ved hjælp af databaseret energiledelse. Vi glæder os derfor til at høre, hvordan handlingsplanerne bliver taget i brug ude i kommunerne.

Hvis I vil vide høre mere om handlingsplanerne, er I velkomne til at kontakte os på info@transition.nu.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse