Søg
Close this search box.

Kunde

Region Midt

Opgaveperiode

201/-2020

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Region Midt

Når Region Midtjylland skal opføre det nye sygehus i Gødstrup, skal det gerne være så energirigtigt som muligt. Derfor samarbejder Transition med Region Midtjylland om et pilotprojekt, der har til formål at implementere datadrevet energiledelse på hospitalet.

Udfordringen består i at finde ud af, hvordan man på det nye supersygehus i fremtiden kan bruge data til drifts- og energieffektivisering, selvom sygehuset ikke står færdigt endnu. Det løser Transition i samarbejde med Region Midtjylland ved at lave et pilotprojekt på én bygning, ”servicebyen”, der står færdig og er på vej i drift.

Energigennemgang

Transition udfører en energigennemgang. Her sporer man, hvordan energien fordeler sig i bygningen, og hvor stort strøm- og varmeforbruget er de forskellige steder i ”servicebyen”. Formålet er at identificere, de områder hvor forbruget er højest og dermed, hvor der er størst potentiale for besparelse. På den måde kan der blive igangsat energibesparende projekter om adfærds- og systemoptimering i servicebyen.

Håndbog til energiledelse

Udover energigennemgangen har Transition lavet en energiledelseshåndbog, som er inspireret af den internationale standard for energiledelsessystemer (ISO 50.001). Håndbogen er til sygehusets interne brug og indeholder procedurer, som sygehuset kan rette sin energiledelse efter. Håndbogen definerer blandt andet, hvem der repræsenteres i et internt energiteam, hvad de skal lave, og hvor ofte de skal mødes. Desuden vil håndbogen også medvirke til, at nye medarbejdere nemt vil kunne sætte sig ind i, hvordan energiledelsen drives i organisationen.

Hensigten med pilotprojektet i ”servicebyen” er, at projektet kan blive skaleret op til at omfatte hele supersygehuset, hvor medarbejderne på det nye sygehus er bevidste om energieffektivitet, selvom de er flyttet ind i en helt ny bygning, hvor energiforbruget ikke er særlig stort.

Pilotprojektet er én af 12 projekter, hvor kommuner og regioner har modtaget støtte fra Energistyrelsen til at implementere datadrevet energiledelse i offentlige bygninger og dermed dele erfaringer på området med hinanden.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse