Søg
Close this search box.

Kunde

Energistyrelsen

Opgaveperiode

2019

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Energistyrelsen

Valide forbrugsdata i høj opløsning er med til at afsløre potentielle energibesparelser i kommuner og regioner. For at forbedre dataudvekslingen mellem kommuner, regioner og forsyningsselskaberne, der leverer fjernvarme til kommunerne og regionernes bygninger, har Transition udarbejdet en rapport med en række standarder til Energistyrelsen – der både kan bidrage til at mindske kommunernes udgifter og klimaaftryk.

Et godt udgangspunkt i arbejdet med databaseret energiledelse er et validt datagrundlag, der opfylder kommunens behov. Hvor eldata er tilgængeligt via Energinets DataHub, er vand- og fjernvarmedata ikke tilgængeligt i en central hub. For at få adgang til data i den ønskede opløsning og med tilstrækkelig hyppighed, er det derfor nødvendigt med et andet teknologisk setup. 

De danske fjernvarmeselskaber er eksperter i at indsamle data og derfor er der stor værdi i at modtage data direkte fra fjernvarmeselskaberne. Transition her derfor kortlagt de teknologiske udfordringer ved indsamling af varmedata og identificeret en række standarder for dataindsamlingen. Standarderne blev udarbejdet på baggrund af en omfattende undersøgelse af kommuners erfaringer med udveksling af varmedata. 

Kommuners erfaringer bliver undersøgt

Transition indsamlede seks kommuners erfaringer med de specifikke teknologiske løsninger, kommunerne hver især havde benyttet sig af. Erfaringerne blev indsamlet med hjælp fra Bygningsstyrelsen, der indsamler data fra forsyningsselskaber i hele Danmark. Fokus var på de muligheder og barrierer, kommunen havde oplevet med den tekniske løsning og kontakten med forsyningsselskaberne. Den dybdegående undersøgelse bestod af tre dele:  

1) Tekniske løsninger og samarbejdsformer mellem kommuner (eller regioner) og forsyningsselskaber blev undersøgt. Her var det muligt at tegne et billede af, hvilke løsninger, der findes og hvilke, der er særligt populære. 

2)  Transition undersøgte, hvilke barrierer både datamodtageren, altså kommunen og dataafsendere, forsyningsselskabet, oplever, når der skal udveksles data. Hvordan fordeles roller i et dataleverancesamarbejde? Hvem har ansvaret for datakvaliteten og dataleverancen? Det var nogle af de spørgsmål, der blev søgt svar på. 

3) Det blev undersøgt, hvilke dataformater, der eksisterede på tværs af landet, og hvad der skal til for at håndtere dem.  

En standardkontrakt, der kan fremme datadrevet energiledelse

Undersøgelsen gav ny viden, og på baggrund de nye informationer udarbejdede Transition en standardkontrakt til Energistyrelsen. Standardkontrakten afdækker de forskellige opgaver, der findes i et samarbejde om dataleverance og indeholder desuden bud på en fordeling af roller og ansvar ved de specifikke tekniske løsninger. Standardkontrakten kan forbedre dataudvekslingen og dermed gøre det mere tilgængeligt for kommuner i Danmark at arbejde med databaseret energiledelse. 

Rapporten er en vigtig guide til dig som kommune eller region, der ønsker at indsamle data fra forsyningsselskaberne og indeholder en standardkontrakt til brug for at sikre det formelle omkring dataudvekslingen

Læs hele rapporten her: Dataudveksling mellem forsyningsselskaber og kommunerregioner

Download standarden her: Standardkontrakt_Dataudveksling

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse