Søg
Close this search box.

Kunde

Aarhus Kommune

Opgaveperiode

2019

Område

Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Cirkulær økonomi gør Aarhus Havn mere bæredygtig

Aarhus Kommune

Hvordan sænker man energi- og ressourceforbruget på en industrihavn med omkring 150 virksomheder? Transition har som rådgiver været med til at understøtte en omstilling til cirkulær økonomi på Aarhus Havn, hvor virksomhederne får gavn af hinandens restprodukter og overskudsenergi.

De mange forskelligartede virksomheder på Aarhus Havn betyder, at der er store energi- og ressourcestrømme på havnen. Hvis de ressourcer bliver udnyttet bedre, kan man mindske Aarhus havns miljøpåvirkning. Aarhus Havn, Aarhus Kommune og Aarhus Vand er gået sammen om et projekt, der skal skabe energi- og ressourceeffektivitet gennem cirkularitet. Men en omstilling til cirkulær økonomi, hvor virksomheder udnytter hinandens restprodukter og –energi, kræver kendskab til virksomhedernes ressourcestrømme og de systemer, de indgår i. Det har Transition lavet undersøgelser af.

Kortlægning af virksomhedernes forbrug

Transition har lavet en kortlægning af havnens potentialer for industrisymbiose og partnerskaber mellem virksomhederne. Virksomhederne forbruger store mængder af el, varme, gas, brændselsolie og vand, og mange af dem har også biologiske materialestrømme ind og ud af virksomheden. Transition har analyseret de enkelte virksomheders forskellige forbrug med det formål at identificere projektmuligheder for en cirkulær omstilling. For eksempel kan en virksomheds overskudsvarme blive brugt til en anden virksomheds produktion, og det kan reducere virksomhedernes miljøpåvirkning og gavne deres økonomi.

Mulighed for symbiose

Transition har identificeret muligheder for symbiose mellem virksomhederne ved at screene enkelte virksomheders forbrug og kortlægge dens ressourcestrømme. Men cirkulær omstilling kræver også, at virksomhederne selv har lyst til at indgå i den. Som en del af kortlægningen er Transition derfor gået antropologisk til værks ved at interviewe nøglepersoner i virksomhederne om motivationer og barrierer for omstillingen. På den måde har Transition fundet ud af, hvordan man kan mobilisere de enkelte virksomheder til at udnytte de muligheder, de har for at få gavn af andre virksomheders overskudsenergi og –ressourcer.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi