Søg
Close this search box.

Kunde

Clean

Opgaveperiode

2016

Område

Antropologi og adfærd

Ansvarlig

CLEAN – Energiantropologi

Clean

Furgy

Som en del af Clean Energys projekt Furgy Clean Innovation, har Transition ydet energiantropologisk rådgivning med henblik på at højne den sproglige energiforståelse blandt ingeniørstuderende i Tyskland og Danmark.

Skabe indblik i sprogbruget

Furgy er et brugerstudie, som søger at skabe et indblik i, hvordan brugerne forholder sig til sprogbruget inden for ny energiteknologi. Brugere som ikke arbejder med disse nye energiteknologier til daglig, kan have svært ved at forstå det sprog, der bruges omkring det.

Fremgangsmåde

I forbindelse med Cleans ønske om at undersøge hvilke værdier brugerne tillægger det anvendte sprog, har Transition ydet rådgivning i, hvordan en sådan undersøgelse kan gribes an.
Ud fra Transitions rådgivning har Clean taget afsæt i en kvalitativ, empirisk fremgangsmåde og afholdt workshops i brugernes eget hjem. De udvalgte informanter er blevet interviewet og har deltaget i en observation, hvor de har fremvist de eksisterende energiteknologier i deres hjem.

Fremme forståelsen af sprogbruget

Fokus har været på det sprogbrug, som brugerne møder både bevidst og ubevidst i hverdagen. Dette kan være igennem medier såsom reklamer og salgsbrochurer, der er med til at skabe og påvirke brugernes forskellige opfattelser inden for ny energiteknologi, før de endda ved, om der er et eksisterende behov.
Disse undersøgelser skal fremme forståelsen af sprogbruget inden for de nye energiteknologier blandt brugerne i grænseområdet.
Projektet har til formål at styrke innovationen inden for Clean Energy og på denne måde styrke virksomheder i programregioner ved hjælp af grænseoverskridende klyngeledelse.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima