Søg
Close this search box.

Kunde

Energistyrelsen

Opgaveperiode

2016-2025

Område

Antropologi og adfærd
Borgerrettet rådgivning

Ansvarlig

National rådgivningstjeneste

Energistyrelsen

Energirådgivning til private husstande

I samarbejde med Viegand Maagøe har Transition siden 2016 stået for Energistyrelsens borgerrettede energirådgivning. Indsatsen er bygget op omkring en mail- og telefonrådgivning, som er bemandet på alle hverdage, og en række formidlingsaktiviteter på borgermøder i hovedparten af landets kommuner.

Transition har været drivende i udviklingen af de forskellige rådgivningsaktiviteter med henblik på at realisere flest mulige energibesparelser og forkorte borgernes beslutningsproces ved energirenovering. Opgaven er løst ved et stort fokus på kompetent rådgivning, en stærk lokal tilstedeværelse hos landets kommuner, og energiantropologiske undersøgelser, der har gjort det muligt at kortlægge effekterne af de forskellige tiltag. For de borgermøder og den rådgivning Transition har ydet, ligger der en brugertilfredshed på næsten 100 %.

Opgaven med energirådgivning viser Transitions dybe forståelse for energiområdet og en evne til løbende at tilpasse kommunikation og rådgivning til den relevante målgruppe. Derudover viser det essensen af vores arbejde fra kvantitativt data og tekniske indsigter over kvalitative tilgang med antropologien og dermed dybe indsigter i den målgruppe, vi kommunikerer til.

Energirådgivningen hjælper de enkelte borgere der, hvor de er

Der er to centrale elementer i Transitions opgaveløsning: Stærke energifaglige profiler til varetagelse af rådgivningen kombineret med et energiantropologisk fokus, som sikrer at modtageren af rådgivningen altid er i fokus. Tilsammen understøtter den stærke energifaglighed og energiantropologien, at vi i vores rådgivning er i stand til at møde borgeren i øjenhøjde og italesætte den mest optimale løsning i den givne situation. Dermed får vi flest mulige løftet hele vejen igennem beslutningsprocessen omkring en energirenovering med flest mulige energibesparelser til følge.

Tæt samarbejde med Energistyrelsen

Arbejdet med mail- og telefonrådgivningen er tilrettelagt i et tæt samarbejde med Energistyrelsen for at sikre, at opgaven bliver løst i overensstemmelse med Energistyrelsens ønsker og behov. Derfor har fokus været på konvertering af bygningsopvarmning baseret på oliefyr til varmepumper eller andre former for vedvarende energi.

Antropologien som en del af kvalitetssikringen

For at sikre en ensartet høj kvalitet af den rådgivning som borgerne modtager, har Transition med udgangspunkt i energiantropologien udviklet en model for ’Den Gode Energirådgivning’, som har været grundstenen i vores rådgivning. Rådgivningen er bygget op ved at afdække borgerens behov, drøftelse af problemløsningen og endelig forankring af rådgivningen gennem italesættelse af de næste skridt for borgeren. Modellen er tilrettelagt, så den i høj grad understøtter borgeren i beslutningsprocessen og bidrage til, at man kommer tættere på en konkret løsning.

På baggrund af erfaringen fra rådgivningen har Transition via antropologisk analyse arbejdet med at bryde målgruppen ’private borgere’ op i en række personaer. Det har vi gjort for at kunne målrette rådgivningen endnu mere, så vi i sidste ende skaber større effekt. Arbejdet med at optimere rådgivning i forhold til målgruppen er centralt for vores måde at rådgive på.

Vores netværk i spil til borgermøder

Hvor mail- og telefonrådgivningen i høj grad har været bygget op omkring SparEnergi.dk, er de mange borgermøder i højere grad afviklet i tæt samarbejde med en lang række kommuner fra Transitions netværk. For at kunne skræddersy indholdet af borgermøderne til den lokale kontekst, er der udviklet en række forskellige koncepter, som anvendes efter aftale med den lokale kommune. Borgermøderne kan fx tage udgangspunkt i energimærket for den enkelte borgers bolig, udskiftning af oliefyr, typiske tiltag i ferieboliger eller energieffektiviseringstiltag i etageboliger.

Aktiviteter i opgaven

  • Telefonrådgivning med udgangspunkt i indholdet på SparEnergi.dk

  • Oplæg på borgermøder og messer med fokus på energirenovering, udskiftning af oliefyr, belysning mv.

  • Kontakt til lokale aktører

  • Udvikling af værktøjet ’Den gode energirådgivning’, som med udgangspunkt i energiantropologiske undersøgelser gør det muligt at tilrettelægge borgernes beslutningsproces

  • Rådgivningen udviklet til også at omfatte løsninger målrettet etageboliger og ferieboliger.

Resultater

  • Nye værktøjer udviklet med henblik på at understøtte borgernes beslutningsproces.

  • Effektevaluering peger på en reduktion i kWh/år som følge af indsatsen i størrelsesordenen 3,2-6,4 mio. kWh/år – eller ca. 800-1.600 ton CO2/år.

  • Ud over de realiserede besparelser, peger evalueringen også på et potentiale for reduktion i kWh/år på 7-14 mio. kWh/år.

  • Mail og telefonrådgivningen har modtaget ca. 2.000 henvendelser pr. år.

  • Ca. 2.300 borgere om året, har deltaget i borgermøder og offentlige arrangementer og 93 % har tilkendegivet, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres udbytte.

Leverandører:

Transition ApS i konsortium med Viegand Maagøe A/S

Andre cases som denne

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

210 energitjek bidrager til den grønne omstilling i Gladsaxe Kommune

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering
Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering

Syv kommuner fik udført energitjek hos private boligejere i 2023

Borgerrettet rådgivning, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Borgerrettet rådgivning, Cirkulær økonomi og strategi

Beregningskerner og arketyper skal sikre den gode klimakommunikation

Borgerrettet rådgivning, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning