Søg
Close this search box.

Kunde

Energistyrelsen

Opgaveperiode

2020

Område

Borgerrettet rådgivning
Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Beregningskerner og arketyper skal sikre den gode klimakommunikation

Energistyrelsen

Boligens betydning for klimaregnskabet bliver ofte glemt i danskernes diskussioner om klimavenlige mad- og transportvaner. Men hvordan borgere opvarmer og isolerer deres hjem bestemmer i høj grad deres klimaaftryk. Derfor har Transition udarbejdet et værktøj, som Energistyrelsen skal anvende til at rådgive borgere om klimavenlige boliger.

Energistyrelsen har i mange år rådgivet borgere i energiforsyning og -forbrug – ofte med et fokus på kroner og øre. Eftersom danskerne bliver mere og mere klimabevidste, og store dele af deres CO2-udledning kommer fra netop energiforbrug i boligerne, er kommunikation om et klimavenligt hjem ikke bare meningsfuldt, men nødvendigt.

Effekten af klimavenlige tiltag gøres synlige

I kommunikationen om bæredygtige boliger er det helt essentielt at visualisere klimavenlige tiltag, som borgerne kan relatere til. Transition har udarbejdet et værktøj i form af beregningskerner, der eksemplificerer konkrete tiltag og deres virkning på arketyper på boliger. En arketype på en bolig kan være et parcelhus fra 70’erne på 140 m2 med oliefyr, gas og fjernvarme. Ved udskiftning af oliefyret med en varmepumpe svarer den årlige CO2-reduktion til den mængde CO2, der udledes ved 5 flyrejser mellem København og Paris.

Andre eksempler på tiltag er at sænke temperaturen i boligen, udskifte gulve eller vægge og at udskifte olie- og gas til en varmepumpe. CO2-reduktionen ved at lave et specifikt energirenoveringstiltag er omregnet til flyture, kødforbrug og forbrug af plastikflasker – som er de områder, klimadebatten i høj grad går på. På den måde taler det ind i danskernes bevidsthed, og effekten af specifikke energirenoveringstiltag bliver synlige, så det virker håndgribeligt og meningsfuldt at gøre sin bolig mere bæredygtig.

Arketyper målretter klimakommunikationen

Det er ikke kun energirenoveringstiltag og boliger, der er forskellige. De danskere, der skal foretage ændringer i deres boliger, er også forskellige mennesker med forskellige tilværelser og forskellige former for klimabevidsthed. Netop dét er nødvendigt at tage højde for. Transition har udarbejdet arketyper på borgere. Et eksempel på en arketype er den travle familie med små børn, der bor i en murmestervilla, har to biler, tager på en enkelt charterferie om året og har fire kødfrie dage om ugen. For alle arketyper er der udarbejdet en klimaprofil med det formål at kunne tilpasse kommunikationen til en specifik målgruppe.

Med beregningskerner og arketyper bliver Energistyrelsens klimakommunikation stærk og effektiv, fordi bæredygtige tiltag gøres håndgribelige og taler ind i borgernes bevidsthed.

Visionen er, at flere borgere bliver motiveret til at foretage de energirenoveringer, som er nødvendige for at gøre danske boliger mere bæredygtige.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi