Søg
Close this search box.

Kunde

Gladsaxe Kommune, Real Dania

Opgaveperiode

11.2014-01.2017

Område

Antropologi og adfærd
Borgerrettet rådgivning
Indeklima

Ansvarlig

Gladsaxe Kommune – Borgerrettet energirådgivning

Gladsaxe Kommune, Real Dania

Gladsaxe Kommune arbejder aktivt med en energieffektivisering og klimatilpasning hos borgerne i kommunen. Som et led i den indsats ønskede Gladsaxe Kommune at arbejde med rækkehusbebyggelser. Rækkehusbebyggelser udgør en relativt stor andel af bygningsmassen i Gladsaxe Kommune.

Resultater:

110 boligejere deltog, hvor over 50% indtil videre har gennemført energirenoveringer og sparer over 100.000 kWh/året. Herudover deltog beboerne i interviews, spørgeskemaundersøgelser og indeklimamålinger

Borgerrettet proces

Opgaven var dels at skabe konkrete resultater i en række ejerforeninger og dels at udarbejde en model og et sæt af metodikker, der kunne bruges på de resterende ejerforeninger i Gladsaxe Kommune.
I opgaven skulle der tages højde for samarbejdsformer, ejer/lejer paradokset, tekniske løsninger, implementering af løsninger og kvalitetssikring.

Processene er skabt i samspil med borgerne og Gladsaxe Kommune og indeholder følgende elementer:

 • Borgermøder
 • Telefonisk rådgivning
 • Screening og rådgivning hos boligejere og boliglejere
 • Beregninger og udarbejdelse af rapport
 • Termografering før og efter renovering
 • Måling af indeklima
 • Telefonisk opfølgning
 • Fælles indhentning af håndværkertilbud
 • Fælles Indkøb af komponenter
 • Facilitering af dialog og erfaring borgerne imellem
 • Vidensindsamling via kvalitative og kvantitative redskaber.Centralt for processen var at den skulle sikre bred involvering, sikre at stordriftsfordele blev realiseret og at der blev skabt en balance mellem kollektive løsninger og individuelle ønsker.
I projektet blev der beregnet tiltag inden for en lang række relevante, tekniske løsninger. Hver løsning blev udarbejdet af den udførende konsulent og kvalitetssikret af en faglig ekspert på det givne område.
Foruden de tekniske løsninger blev der gennemført kvalitative undersøgelser af borgernes incitament for og holdning til energirenovering.
Derudover, blev der gennemført målinger af indeklimaet sammenholdt med interview om boligejer og –lejers oplevelse af indeklimaet.
Desuden, blev der rådgivet om hensigtsmæssig brugeradfærd i forhold til energiforbrug og indeklima.

Resultater og erfaringer

Rådgivede boliger:                              141 boliger

Samlet potentiel besparelse:     350.000 kr./år

Samlet potentiel investering:       5.250.000 kr.

Implementeringsrate:                                   51 %
Der blev skabt en model, der kan anvendes i de resterende rækkehusbyggerier i Gladsaxe Kommune, som nu er en del af kommunens strategi. Via en inkluderende proces blev der i projektet skabt en høj grad af tilfredshed, blandt både borgere og kommunen.

“I samarbejde med Transition designede vi projektet i grundejerforeningerne til at skabe størst mulig reduktion i energiforbruget. Nøgleordene var borgerinddragelse, fælles ind- køb og løbende dialog.”

Martin Rasmussen Projektleder, Gladsaxe Kommune

“Vi er blevet rigtigt tilfredse og har opnået det, som vi ville med renoveringen – huset er både blevet væsentligt mere komfortabelt og langt billigere i forhold til varme- og elregningen. En af de meget mærkbare forbedringer er, at det ikke trækker.”

Anders Bergmark Boligejer, Gladsaxe Kommune

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Indeklima

Indeklimaværktøj har kortlagt det sandsynlige indeklima på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner

Indeklima
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Energieffektivisering, Indeklima

Folkekirken Voldum-Rud’s præstegård fik grundig energioptimering

Energieffektivisering, Indeklima
Indeklima

Indeklimaværktøj gør det nemmere at igangsætte renoveringer i kommunerne

Indeklima
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning