Søg
Close this search box.

Kunde

Kalundborg Symbiosis

Opgaveperiode

2019-2021

Område

Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Guide til facilitatorer af industrielle symbioser

Kalundborg Symbiosis

Cirkulær økonomi er et bæredygtigt alternativ til den take-make-waste-kultur, der hersker i langt de fleste industrier og som betyder, at alt for mange ressourcer går til spilde. Industrielle symbioser er essentielle for en mere bæredygtig tilgang til ressourcer. Men hvordan skaber man industrielle symbioser og sikrer deres forankring? Transition har udviklet en guide for Kalundborg Symbiosis, der besvarer netop disse spørgsmål.

En industriel symbiose er en udveksling af ressourcer fx materialer, energi eller vand, mellem to eller flere virksomheder. Det er ressourcer, som i én virksomhed normalt bliver anset som affald, men som i en anden virksomhed kan blive genbrugt eller genanvendt, og fx erstatte jomfruelige materialer i en produktion. Det cirkulære partnerskab mellem symbiosens virksomheder gavner dem økonomisk, fx ved at reducere udgifter til ressourcer og affaldshåndtering samt ved at skabe en ekstra indkomst, hvor affald bliver til biprodukter. Det gavner også lokalmiljøet, da det kan være med til at skabe lokale arbejdspladser og bosættelser. For vores klode betyder det, at færre ressourcer bliver udvundet, mindre affald produceres og mindre CO2 udledes. 

For at understøtte udviklingen af flere industrielle symbioser, har Transition i et større samarbejde med Kalundborg Symbiosis, Baltic Industrial Symbiosis, EU og Interreg, udviklet en guide til facilitering af industrielle symbioser. Guiden har til formål at gøre det håndgribeligt for aktører at påbegynde eller fortsætte arbejdet med at skabe og udvikle lokale symbioser, hvor ressourcer genbruges og genanvendes på tværs af virksomheder. 

Et praktisk værktøj, virkelige cases og konkrete anbefalinger

Guiden er henvendt til alle interesserede, men særligt til virksomheder og offentlige institutioner, små som store, der ønsker at undersøge, hvordan man kan skabe industrielle symbioser. Guiden kan også anvendes af nogen, der allerede er i gang med at facilitere symbioser, men er interesseret i at få inspiration eller gode råd. Første del af guiden består dels af;

  • Viden om og anbefalinger til etablering, facilitering og drift af industrielle symbioser.

  • Konkrete cases fra seks forskellige lande, herunder Kalundborg Symbiosis og Ressource City, der alle arbejder med at facilitere og udvikle industrielle symbioser. Guiden bygger især på viden og erfaring, som de har delt til udvikling af guiden.

Guiden er altså praktisk, snarere end teoretisk. Den er en how-to, og giver alle aktører med interesse for industrielle symbioser og cirkulære partnerskaber et sted at starte.

Hele guiden kan læses her.

Vil du høre mere om guiden? Eller er om mulighederne for at arbejde med industrielle symbioser? Kontakt Malene Køster Lasthein, som er vores ansvarlige for cirkulær økonomi.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi