Søg
Close this search box.

Kunde

Langelands Turist- og Erhvervsforening

Opgaveperiode

2021

Område

Ansvarlig

Hvordan kan virksomheder arbejde med FN’s Verdensmål?

Langelands Turist- og Erhvervsforening

Hvor starter man som lokal virksomhed, hvis man gerne vil bidrage til et bæredygtigt lokalområde? I et inspirationsoplæg for Langelands Turist- og Erhvervsforening og deres medlemmer gav Transition en indføring i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og et indblik i hvordan selv en lille virksomhed kan arbejde med dem.

Langelands Turist- og Erhvervsforening består primært af små og mellemstore virksomheder, der arbejder med alt fra produktion til campingpladser. Foreningens formål er at fremme den lokale turist- og erhvervsudvikling, og i den forbindelse er et bæredygtigt lokalmiljø – både for mennesker og natur – helt essentielt.  

Bæredygtig udvikling – hvad? Og hvordan?

Verdensmålene handler om meget andet end blot grøn energi. De handler blandt andet om at afskaffe fattigdom, skabe ligestilling mellem køn, sikre bæredygtige byer og lokalsamfund og om ansvarligt forbrug og produktion. Fokus i oplægget var en forståelse af verdensmålene og hvordan virksomhederne kan indtænke dem i deres forretning. Her blev der lagt vægt på:  

  • Hvad omfatter verdensmålene? 
  • Hvordan arbejder den enkelte virksomhed allerede, måske ubevidst, med verdensmålene? 
  • Hvordan kan man lave en målsætning og definere et realistisk ambitionsniveau? 
  • Hvordan skaber man god kommunikation og inddragelse i virksomheden? 


Desuden fik foreningen og dens medlemmer inspiration via eksempler på andre virksomheders arbejde med verdensmålene, herunder AffaldPlus’ virksomhedsstrategi for bæredygtighed, som Transition har været med til at udvikle 

Start småt, men godt

Det kan virke stort og komplekst at sætte mål for bæredygtig udvikling. Transitions oplæg havde netop til formål at visualisere for virksomhederne, at man ikke behøver en stor forkromet plan, men at man kan starte småt med ét område, ét mål eller nogle få initiativer. Bæredygtig udvikling er nemlig en proces. Transitions indføring i verdensmålene havde til formål at gøre dem realistiske for virksomhederne, så flere bæredygtige tiltag kan blive indført. Det kommer virksomheder på Langeland til gode at fokusere på bæredygtighed: De kan differentiere sig på markedet, tiltrække nye kunder, motivere medarbejdere, lave nye samarbejder, indgå i en global ramme og skabe innovation – og bidrage til en bedre, bæredygtig verden for mennesker og omgivelser. 

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Energieffektivisering

Digitalisering og konvertering til varmepumper skaber fossilfrie varmekilder i Herning Kommune

Energieffektivisering
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
ESG

ENAMEL Copenhagen har fået hjælp til at udarbejde deres første ESG-rapport

ESG
Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
ESG

Damixa er blevet klædt på til at imødekomme nye EU-lovkrav

ESG
LCA og EPD

Son of a Tailor har fået udarbejdet en livcyklusanalyse for deres made-to-order forretningsmodel 

LCA og EPD
Indeklima

Indeklimaværktøj har kortlagt det sandsynlige indeklima på 208 folkeskoler og i 269 daginstitutioner

Indeklima
LCA og EPD

Thomas Guld ApS kan fremvise en EPD på tagrør

LCA og EPD
LCA og EPD

Genbrugsklinkers potentiale fremhæves i ny EPD

LCA og EPD