Søg
Close this search box.

Kunde

Vesthimmerland kommune

Opgaveperiode

2020

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Vesthimmerland kommune

Hvordan nedsætter man som kommune sit energi- og ressourceforbrug? Et betydningsfuldt sted at starte er med kommunens bygninger. Derfor har Transition udarbejdet guides til serviceledere i kommunale institutioner i Vesthimmerland Kommune. Det er nemlig servicelederne, der kender bygningerne og driften bedst, og derfor giver det mening, at det er dem, der får viden om, hvordan man reducere forbruget af eksempelvis vand, varme og strøm.

I Vesthimmerland Kommune har Transition udarbejdet guides, der er målrettet serviceledere og deres daglige arbejde i kommunale bygninger. Formålet er, at serviceledelsen bliver opmærksom på de mængder ressourcer, de forbruger, og hvordan disse kan mindskes.

Guiden er interaktiv og tematisk inddelt

Guiden er interaktiv, og er udarbejdet visuelt overskuelig, hvor servicelederne hele tiden kan vende tilbage til et overblik og orientere sig efter temaer. Temaerne er blandt andre dataanalyse, ventilationsanlæg, varme og vand og klimaskærm – det vil sige, om en bygning er isoleret tilstrækkeligt.

Særligt dataanalyse kan være en kompliceret affære, og det er der taget højde for i guiden, ved at servicelederne bliver hjulpet i gang med at anvende to forskellige programmer; ét hvor de kan se energiforbrugsdata, og ét hvor de kan få overblik over indstillinger for varme og ventilation og spotte eventuelle fejlindstillinger. I Vesthimmerland kommune vil man gerne sætte fokus på datadrevet energiledelse, som en overskuelig måde at håndtere energiforbrug på. Dét kan man gøre, ved at netop involvere servicelederne og give dem ejerskab over arbejdet med energiforbrug.

Målrettet efter tekniske servicelederes daglige arbejde

Guiden er baseret på servicelederes egne oplevelser og erfaringer. Transition har været ude på skoler i Vesthimmerland Kommune og gennemgået bygninger med de enkelte serviceledere, og herudover foretaget interviews med serviceledere og afholdt workshop. På den måde har Transition sikret, at guiden er tilpasset dem, der skal bruge den, så de kan anvende den i deres daglige arbejde.

Det er meningsfuldt at guide serviceledere til at få overblik over, hvordan de håndterer, holder øje med og reducerer skolens ressourceforbrug. Fordi de kender bygningen og den daglige drift kan de effektivt gøre en forskel. Med den rigtige guidance af serviceledelsen kan institutioner i Vesthimmerland Kommune nedsætte deres forbrug og blive grønnere i deres drift.

Projektet er en del af Vesthimmerlands Kommunes store indsats med datadrevet energiledelse. Kommunen er én af 12 kommuner, har modtaget støtte fra Energistyrelsen til at implementere datadrevet energiledelse.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse