Søg
Close this search box.

Kunde

Aalborg forsyning og Aalborg kommune

Opgaveperiode

2018

Område

Antropologi og adfærd

Ansvarlig

Brugerinvolvering gør app mere brugervenlig

Aalborg forsyning og Aalborg kommune

Hvordan gør man borgere mere bevidste om deres energiforbrug? Aalborg Forsyning har udviklet en app, der visualiserer borgernes forbrug. Men ét er at udvikle en app, noget andet er at gøre den brugervenlig og tilgængelig. For at sikre det har Transition med antropologiske metoder inddraget borgere i en testundersøgelse af appen.

Energiforbrug er for mange et uhåndgribeligt emne, og det kan være svært at få folk til at interessere sig for deres forbrug af el, vand og varme. Derfor har det været vigtigt at inddrage borgerne i udviklingen af WATTS, Aalborg Forsynings app, hvis formål er at give et visuelt overblik over forbrugsdata. Hensigten med appen er både at skabe en nemmere adgang til forbrugsdata for den enkelte, at skabe et øget fokus på energiforbrug og i sidste ende at motivere borgere til at mindske deres forbrug.

En antropologisk testundersøgelse

Transition har brugt kvalitative metoder til at opsamle erfaringer og kortlægge en brugerrejse gennem appen. Undersøgelsen bestod af et testforløb, hvor en gruppe borgere fik mulighed for at anvende appen over et par uger, mens de løbende fik tilsendt mindre opgaver og spørgsmål. Testugerne blev efterfulgt af to fokusgruppeinterviews, hvor borgernes erfaringer blev opsamlet.

Transition opnåede gennem undersøgelsen både indsigt i brugervenligheden af appens funktioner, indsigt i graden af indholdets relevans og ikke mindst en forståelse af, hvilke motivationer borgerne havde for at anvende appen. I testforløbet fremkom også nye ideer til ”ønskefunktioner”, der i borgernes øjne ville gøre appen endnu bedre.

Den antropologiske metode bidrog dermed til at fange eventuelle fejl eller mangler i appen inden offentliggørelse, så nye brugere i fremtiden vil få den bedst mulige oplevelse fra start. Desuden bidrog undersøgelsen med en forståelse af, hvilke motivationsfaktorer appen skal brandes på for at fange brugernes opmærksomhed. Undersøgelsen gav dermed ikke blot Aalborg Forsyning et grundlag for at lave en app, der skaber øget bevidsthed om energiforbrug blandt borgerne, men også en app, der bedst muligt rammer borgernes behov og opmærksomhed.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima