Søg
Close this search box.

Kunde

DTU Campus Service

Opgaveperiode

2019

Område

Antropologi og adfærd

Ansvarlig

Transition sætter fokus på energirigtig adfærd hos Danmarks Tekniske Universitet

DTU Campus Service

Hvordan kan et uddannelsessted spare mere energi? Tekniske løsninger kan sjældent stå alene, og energirigtige vaner er mindst lige så vigtige. Transition har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU, gennemført en adfærdskampagne, der har skabt øget bevidsthed om energiforbrug og konkrete resultater

På en uddannelsesinstitution som DTU kan det være udfordrende at bringe energiforbruget ned. Her er der mange fælles lokaler, udstyr og laboratorier, og derfor kan det være svært at finde ud af, hvem der har ansvaret for, at der ikke bliver brugt for eksempel unødvendig strøm.

Transition har derfor hjulpet DTU med at gennemføre en adfærdskampagne i en af universitetets bygninger, der hører til Center for Olie og Gas. Kampagnen har været et pilotprojekt med det formål at indføre et mere bæredygtigt, bevidst og energirigtigt forhold til forbrug blandt centerets brugere.

En kampagne der involverer brugerne

Vaner hos dem, der bruger bygningens faciliteter, er nødvendige at fokusere på, hvis Center for Olie og Gas, og universitetet, skal blive mere bæredygtigt. For eksempel er varmeforbruget i laboratorierne 5,7 gange større, når alt udstyr er tændt, end når alt er slukket. En vane med at slukke udstyr, kan altså gøre en stor forskel. Men udstyret står ofte tændt, fordi faciliteterne bliver brugt af mange forskellige på forskellige tidspunkter af dagen.

Involveringen af brugerne er blandt andet sket gennem fælles ugentlige fokusområder, som studerende og medarbejdere blev informeret om og skulle tænke over. De ugentlige fokusområder handlede blandt andet om, ’særligt fokus på mødelokalerne’, ’fokus på computere og skærme’, ’vandforbrug’, ’varmeforbrug’ og at ’at slukke for unødvendigt energiforbrug’. Samtidig har der hver anden uge været møder, hvor bygningens brugere er blevet oplyst om emner som ’det usynlige forbrug ved internettet’. At fokusere på ét emne af gangen har gjort det mere konkret og håndgribeligt for brugere at blive bevidste om deres vaner og ændre dem.

”Det fungerede godt, at der løbende kom nye temaer. Det har en fin frekvens, at man placerer informationerne henad vejen,” siger Anette Riis, daværende Stakeholder Communications Officer.

Yderligere skabte kampagnen også rum for brugernes egne ideer ved at lave en idevæg, hvor de kunne komme med tekniske og som adfærdsmæssige ideer til energirigtige tiltag.

Energibevidstheden stiger

Anette Riis understreger, at hun med adfærdskampagnen oplevede, at der opstod en opmærksomhed på energirigtig adfærd blandt hendes kolleger. Det kan også ses på energiforbruget: I bygningen i Center for Olie og Gas opnåede de for eksempel med adfærdskampagnen en besparelse på hele 10 % i deres elforbrug.

Ifølge DTU ville det mening at gennemføre endnu flere pilotprojekter som dette for at se, om der kan opnås samme eller endda større besparelse. Fokus på adfærd er nemlig essentielt, hvis uddannelsessteder skal blive grønnere.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima