Søg
Close this search box.

Kunde

Energistyrelsen

Opgaveperiode

2019-2020

Område

Databaseret energiledelse

Ansvarlig

Kommuner deler erfaringer med datadrevet energiledelse

Energistyrelsen

Hvordan kan kommuner effektivisere deres energiforbrug? Med datadrevet energiledelse. 10 kommuner og 2 regioner har med støtte fra Energistyrelsen arbejdet med netop datadrevet energiledelse. Udover at være partner i tre af projekterne har Transition skabt et netværk for vidensdeling og udarbejdet en hvidbog med erfaringer, der fremover kan bruges til at energireducering.

Datadrevet energiledelse betyder, at man indsamler, organiserer og analyserer data om energiforbrug for at kunne styre forbruget – det gør det nemt både at energieffektivisere og finde potentialer for energibesparelse. De 10 kommuner og 12 regioner modtog i 2019 midler fra en tilskudspulje fra Energistyrelsen til at implementere datadrevet energiledelse samt at dokumentere den konkrete business case.

Rum for inspiration og vidensdeling

ERFA-netværket er navnet på et vidensdelingsforum, som Transition har faciliteret i samarbejde med Energiforum Danmark. Her har kommuner og partnere på de konkrete projekter arbejdet med specifikke temaer inden for datadrevet energiledelse, hørt inspirationsoplæg og udvekslet de erfaringer, de har gjort sig i undervejs, med hinanden. Samtidig har deltagerne haft indflydelse på de temaer, der er blevet taget op, så netværket var relevant for deres arbejde. Med andre ord har der været fokus på sparring og de konkrete projekter lige fra start, hvilket har betydet, at projektdeltagerne har kunnet nå at få gavn af faglige inputs og andres erfaringer i løbet af projektperioden.

Erfaringerne samles

Transition har, i samarbejde med Energiforum Danmark, samlet alle erfaringerne fra de færdige projekter i en hvidbog. Hvidbogen er opdelt i konkrete temaer, for eksempel brugerinvolvering og hvordan man forankrer datadrevet energiledelse i en virksomhed eller institution. Udover store mængder baggrundsviden indeholder hvidbogen anbefalinger og oplevelser fra kommunernes projekter. Hvidbogen er derfor både en vidensbank og et konkret redskab.

Datadrevet energiledelse er nu håndgribeligt

Datadrevet energiledelse er helt essentielt, når energiforbrug skal effektiviseres og reduceres, så vi kan få et grønnere Danmark. Med både ERFA-netværket og hvidbogen er der blevet delt konkrete erfaringer og ny viden, som fremtidige projekter kan få gavn af – og det bliver mere håndgribeligt for danske kommuner at blive grønnere.

Transition har været udførende på projekterne:

– ”Fælles databaseret energiledelse”. Tilskudsansøger: Favrskov Kommune, Partnere: Vesthimmerland Kommune og Transition ApS. Læs mere her

– ”Etablering af databaseret energiledelse på Regionshospital Gødstrup”. Tilskudsansøger: Region Midtjylland, Partner: Transition ApS. Læs mere her

– ”Datakonsolidering som forudsætning for energiledelse – Opsætning af en datainfrastruktur i Vejle Kommune”. Tilskudsansøger: Vejle Kommune, Partner: Transition ApS.

Se Hvidbogen på Energistyrelsens hjemmeside: Hvidbog om databaseret energiledelse 

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse

Rapport for Miljøstyrelsen om affaldssortering

Cirkulær økonomi og strategi, Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Gode råd om valg af energiledelsessystem til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

97 målrettede handlingsplaner for databaseret energiledelse til kommunerne

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

KL har fået en status for det kommunale arbejde med databaseret energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Udvikling af prototype til benchmarking af elforbrug

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Standarder for dataudveksling mellem forsyningsselskaber, kommuner og regioner

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Online konference om fremtidens intelligente bygninger

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Sygehuset i Gødstrup skal have datadrevet energiledelse

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Institutioner i Vesthimmerland Kommune får udførlige guides til håndtering af energi- og ressourceforbrug.

Databaseret energiledelse
Databaseret energiledelse

Energistyring til Vejle Kommune

Databaseret energiledelse