Søg
Close this search box.

Kunde

Horsens kommune

Opgaveperiode

2016

Område

Antropologi og adfærd

Ansvarlig

Horsens Kommune – Energiantropologi

Horsens kommune

Daginstitutioner

Energirenovering åbner op for energiantropologi i daginstitutioner, som kan byde på mange muligheder for væsentlige energibesparelser i mindre bygninger. Transition har energirenoveret flere typer mindre bygninger, blandt andet daginstitutioner.
Opgaven har været at screene bygningerne, lave beregninger og rapportere, ofte i samarbejde med de tekniske servicemedarbejdere. Målet har været at skabe langsigtede resultater.

Energiantropologi

Mange af især de nye bygninger bød også på andet end tekniske optimereringer. Efter en gennemgang af disse bygninger, stod det klart at der var en række uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.
Her har Transitions energiantropolog undersøgt, hvordan medarbejderne for eksempel lukkede bygningen ned. Der er store besparelser at hente, når man lærer at håndtere energiforbruget rigtigt.
Energiantropologens opgave har været at lave dybdegående interviews og observationer for at nå til bunds i de forbrugsmønstre, der er at se i bygningerne. Kombinationen af interviews og observationer giver en tilbundsgående viden om de specifikke forbrugsmønstre.
Transition kan ud fra dette planlægge et fyldestgørende oplæringsforløb i optimal håndtering af energiforbruget, og dermed sikre større energibesparelser.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima