Søg
Close this search box.

Kunde

Københavns Kommune

Opgaveperiode

2018

Område

Antropologi og adfærd

Ansvarlig

Energirigtig adfærd i daginstitution Landsbyen

Københavns Kommune

Københavns Kommune har et mål om at reducere 40 procent af kommunens energiforbrug inden 2025, og det involverer også daginstitutionerne. ”Energijagten,” er navnet på et pilotprojekt i daginstitutionen Landsbyen, hvor Transition har udarbejdet et forløb, som i fremtiden kan blive brugt til at sætte fokus på energirigtig adfærd i daginstitutionerne.

Det er ikke nok at lave energirenoveringer i kommunens bygninger, hvis Københavns Kommune skal nå sin klimamålsætning. Det kræver også bevidsthed om energirigtig adfærd. ”Energijagten” blev igangsat af Børne – og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb og daginstitutionen Landsbyen, og de fik hjælp af Transition til at sammensætte forløb, der kunne give både børn og pædagoger i institutionen gode, energirigtige vaner.

Håndgribeligt materiale

Forløbet bestod af forskellige aktiviteter, som pædagogerne kunne lave med børnene, hvor de gennem leg og læring fik viden om, hvad energi er, og hvordan man kan spare på det unødvendige energiforbrug. Der var fokus på, at materialet skulle være enkelt og fleksibelt, så pædagogerne kunne tilpasse forløbet en travl dagligdag i Landsbyen. Materialet krævede minimal forberedelsestid, og aktiviteterne var inddelt i temaer med korte beskrivelser. Herudover bragte forløbets aktiviteter fire temaer i spil fra de pædagogiske læreplaner: ”Natur, udeliv og science,” ”kommunikation og sprog,” ”krop, sanser og bevægelse” og ”social udvikling.”

Øget bevidsthed om energirigtig adfærd

Pædagogerne oplevede, at forløbets redskaber lagde op til gode snakke med børnene, og at både børnene og pædagogerne selv blev mere opmærksomme på forbrug i dagligdagen. Samtidig syntes de, at materialet var overskueligt at bruge. Det står klart, at det forløb, som Transition har udarbejdet, er i stand til at skabe bevidsthed om energirigtige vaner hos både børn og pædagoger, og Københavns Kommune har på baggrund af projektet valgt at udbrede materialet til andre daginstitutioner i kommunen.

Andre cases som denne

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet

Nyt koncept skal kompetenceopbygge bygherrer i Region Hovedstaden

Antropologi og adfærd, Bæredygtighed i byggeriet
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af gasfyr i danske husstande

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Udfasning af oliefyr hos boligejere

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energirådgivning i renrum

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Energistyrelsen fik viden om målgrupper for varmepumper på abonnement

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

National rådgivningstjeneste

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Energieffektivisering

Energieffektiviseringer kan lede til bæredygtig drift af Q8’s tankstationer

Antropologi og adfærd, Energieffektivisering
Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning

Antropologisk undersøgelse af barrierer for udfasning af gasfyr

Antropologi og adfærd, Borgerrettet rådgivning
Antropologi og adfærd, Indeklima

Viden om adfærdsmønstre på skoler kan hjælpe Hvidovre Kommune med at forbedre indeklima

Antropologi og adfærd, Indeklima
Antropologi og adfærd, Indeklima

Albertslund Kommunes strategiske indeklimaplan fokuserer på både renovering og involvering

Antropologi og adfærd, Indeklima