Søg
Close this search box.

Kunde

Københavns Kommune

Opgaveperiode

2020-2021

Område

Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Øget genbrug af storskrald i Københavns Kommune

Københavns Kommune

Københavns Kommune ønskede at undersøge hvordan de kunne være med til at understøtte cirkulære iværksættere, for at øge graden af genbrug fra kommunens storskrald. I et pilotprojekt sammen med iværksætteren Andreas Zacho fra A Circular Design Studio blev materialer fra storskrald indsamlet, forberedt til genbrug og afsat til nye kunder. Som en del af pilotprojektet udviklede Transition en model for, hvordan flere iværksættere kan få adgang til materialerne fra storskrald.

Københavns Kommune indsamler hvert år mere end 10.000 tons blandet storskrald, som i dag primært ender i forbrænding og til genanvendelse. Dog indeholder storskraldsfraktionen genstande som har potentiale for at genbruges. I kommunens ressource- og affaldsplan; ”Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024” har kommunen opstillet mål om at ”Genbruget skal tredobles i de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter”. For at bidrage til dette mål ønskede Københavns Kommune at undersøge alternative løsninger for storskrald , hvilket dette pilotprojekt er et eksempel på.

En cirkulære økonomisk tilgang

Transition allierede sig med den innovative iværksættervirksomhed A Circular Design Studio, der skaber nye produkter gennem upcycling af blandet genanvendt plast. I fællesskab udviklede og afprøvede vi en model for øget genbrug af storskrald med udgangspunkt i den cirkulære økonomi, hvor genstande fra storskrald blev indsamlet, forberedt til genbrug og afsat til nye kunder. I den cirkulære økonomi er det vigtigt at træde tilbage i værdikæden og sikre kvaliteten af ressourcerne for at bibeholde dem i kredsløbet længst muligt. Derved bliver affald til en ressource. Det indebærer, at i stedet for, at affaldet går ud af kredsløbet, så bliver produkterne redistribueret til nye brugere eller til producenter, der kan reparere produkterne og derefter sende dem ud på markedet igen. Den foreslåede model undersøgte hvordan en alternativ indsamling af storskrald i Københavns Kommune kunne se ud, samt de praktiske muligheder for at forberede genstandene til genbrug og salget af disse

Intern undersøgelse

Undersøgelsen er en del af flere interne undersøgelser Københavns Kommune har foretaget for at undersøge hvordan alternativ affaldshåndtering kan gøres mere bæredygtig og cirkulær og dermed udnytte ressourcerne bedre samt mindske mængden af affald til forbrænding.

Hvis du vil høre mere om vores tilgang til cirkulær økonomi og hvordan jeres organisation kan skabe mere værdi med cirkulær økonomi, så kontakt vores rådgiver i Bæredygtighed og Strategi, Mathias Selchau Majlund.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi