Søg
Close this search box.

Kunde

Miccom DeSigns & Creations og CHARLiES ROOM

Opgaveperiode

2022

Område

Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Miccom DeSign & Creations’ restressourcer blev til et puslespil hos CHARLiES ROOM

Miccom DeSigns & Creations og CHARLiES ROOM

Hvordan kan en virksomheds produktionsaffald blive til et nyt produkt, som sælges i en anden virksomhed? Denne problemstilling har Transition undersøgt og givet et løsningsforslag på sammen med Miccom DeSigns & Creations, der tilbyder design, produktion og montering af diverse former for skilte, og legetøjs- og interiørforretningen CHARLiES ROOM.

Hver dag smides enorme mængder af erhvervsaffald ud, hvilket betyder, vi hver dag mister enorme mængder af værdifulde ressourcer. Når virksomheder indgår i symbiosesamarbejder, hvor en virksomheds affald bliver en anden virksomheds ressource, begrænses den unødige brug af nye ressourcer. Ved at genbruge og genanvende materialer kan vi reducere brugen af jomfruelige materialer. Samtidigt kan der være økonomiske fordele for afsenderen og modtageren af restproduktet. Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM er to af de virksomheder, som Transition hjælper med at udvikle mere cirkulære forretningsmodeller gennem etableringen af et symbiosesamarbejde.

Et tæt samarbejde med fokus på håndgribelige tiltag

Transition rådgav virksomhederne ved først at udarbejde en screening og kortlægge, hvilke restmaterialer fra Miccom DeSign & Creations der potentielt kunne anvendes i en ny produktportefølje i den anden virksomhed, CHARLiES ROOM. På baggrund af kortlægningen gennemførte vi ideation og prototyping workshops, hvor der blev udviklet flere produktideer og en prototype på et produkt med udvalgte restmaterialer. Vi udviklede yderligere forretningsmodellen for produktionen af det nye produkt samt en handlingsplan for, hvordan forretningsmodellen konkret skal implementeres ved brug af et Service Blueprint, som viser aktiviteter og hvem der skal involveres hvornår i udviklingen. Sidst, men ikke mindst, beregnede vi business-casen og de miljømæssige effekter af forretningsmodellen.

Et puslespil omdanner resttræ til en ressource

Resultatet af processen blev udviklingen af CHARLiES PUZZLE. Et puslespil, som laves af resttræ, der opstår, når Miccom DeSign & Creations producerer skilte. Herved gøres restressourcer fra produktionen hos Miccom DeSign & Creations til en værdifuld ressource for CHARLiES ROOM.

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi