Søg
Close this search box.

Kunde

Olav de Linde

Opgaveperiode

2021

Område

Cirkulær økonomi og strategi

Ansvarlig

Olav de Linde fik tal på, at renovering er den mest bæredygtige løsning

Olav de Linde

Er CO2-udledningen lavere ved bevaring og renovering af en eksisterende bygning end ved at rive den ned og bygge en ny? I en undersøgelse for Olav de Linde har Transition netop vist, at det i høj grad giver mening at renovere fremfor at bygge nyt og at CO2-udledningen fra en renoveret ældre bygning kan være markant lavere end fra en helt ny bygning.

En ny bygning, der lever op til Bygningsreglementets høje krav om energieffektivitet, har ofte en lavere CO2-udledning i forbindelse med driften end en gammel bygning. Men der er også en stor CO2-udledning forbundet med de materialer der skal bruges til at bygge den nye bygning og hvad hvis den gamle bygning gennemgår en omfattende energirenovering? Netop disse overvejelser lå bag ønsket om at dokumentere forskellen på CO2-udledningen i forbindelse med renovering fremfor nybyggeri. På den baggrund har Transition hjulpet Olav de Linde med at lave LCA-analyser og dokumentere CO2-udledningen i forbindelse med deres arbejde med at bevare og renovere den gamle postterminal på Ankersgade i Aarhus og resultatet viser, at den gamle bygning udleder mindre CO2 end en ny bygning ville gøre indenfor en periode på 50 år.

Bevaring og renovering frem for nedrivning

Da den gamle postterminal i Ankersgade i Aarhus blev sat til salg, var der flere interesserede købere, der ønskede at rive terminalen ned og i stedet bygge en ny bygning. Den endelige køber blev dog Olav de Linde, der ikke ønskede at rive de godt 10.000 m2 ned, men i stedet ville bevare og renovere bygningen for at skabe plads til bl.a. storrumskontorer, fitness og caféer i de eksisterende rammer. Olav de Linde er en virksomhed, der netop har det som varemærke at renovere gamle bygninger fremfor at rive dem ned. Selvom det at renovere ofte er dyrere end at bygge nyt, har virksomheden arbejdet ud fra, at det er mere forsvarligt rent miljømæssigt og giver et flottere æstetisk udtryk. At renovering er den bedste løsning i et bæredygtighedsperspektiv, ville Olav de Linde gerne vise og det er det Transition har gjort gennem en grundig analyse og LCA-beregninger af bygningens og byggematerialernes CO2–udledning.

Renovering er den bedste løsning ift. CO2-udledning

I forbindelse med renoveringen af en bygning udskiftes de tekniske installationer til nye og energieffektive, så det er særligt i byggematerialerne til facade, dæk og gulve, at der kan gemme sig en stor forskel i CO2-udledningen fra en ny til en renoveret bygning. For at vise denne forskel har Transition udarbejdet en analyse, der sammenligner CO2-udledningen fra den renoverede bygning med en tilsvarende (fiktiv) bygning bygget efter BR18 over en periode på 50 år. Analysen indebar bl.a. en række LCA-beregninger og inkluderede, for den eksisterende bygning, indlejret CO2, CO2-udledning fra materialer benyttet i renoveringen samt CO2-udledning forbundet med drift af bygningen – sidstnævnte vurderet ud fra energiforbedringer udført ifm. renoveringen ift. det gældende energimærke fra bygningen før renoveringen. Analysen af den nye bygning inkluderede CO2-udledning forbundet med byggematerialer samt bygningens forventede energiforbrug forudsat, at den blev udført ud fra BR18. 

Som vist i de to ovenstående figurer, var resultatet, at den renoverede bygning udleder 4.683 ton CO2 i løbet af 50 år, mens en ny tilsvarende bygning udleder 6.600 ton CO2 i løbet af 50 år.

Læs mere om Transitions samarbejde med Olav de Linde i Børsens artikel om projektet.   

Andre cases som denne

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering

Region Sjælland: En ambition om et bæredygtigt sygehus

Cirkulær økonomi og strategi, Energieffektivisering
Cirkulær økonomi og strategi

Menu-kalkulationsværktøj giver Region Sjælland et detaljeret indblik i deres madretters CO2-aftryk

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Guide skal fremme cirkulære løsninger i byggeriet i kommunerne

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

La Cabra har fået etableret en baseline samt fået rammeværktøjer til sit fremtidige arbejde med bæredygtighed

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

VAER Upcycled fik hjælp til at kommunikere om deres initiativer

Cirkulær økonomi og strategi
Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi

Fischer Lighting er en af de første danske virksomheder, der har fået udarbejdet et materialepas

Bæredygtighed i byggeriet, Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD

Protræ A/S kan pryde sig med to nye EPD’er

Cirkulær økonomi og strategi, LCA og EPD
Cirkulær økonomi og strategi

Veras har taget første skridt mod en grøn certificering

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

Underprotection har indgået et meningsfuldt upcycling-samarbejde med I Tråd Med Verden

Cirkulær økonomi og strategi
Cirkulær økonomi og strategi

En ny tilgang til bæredygtighedsarbejdet hos Tasteful Foods

Cirkulær økonomi og strategi